mirjana

About Mirjana Marjanovic

This author has not yet filled in any details.
So far Mirjana Marjanovic has created 26 blog entries.

Dobrodošli na CEUM 2019

Skup BRUKER NMR korisnika (CEUM 2019)
U Beogradu će se 4-5 septembar, 2019 održati 21. Centralnoevropski NMR simpozijum i skup BRUKER NMR korisnika.
Bruker-ovi NMR aplikativni inženjeri kao i brojni stručnjaci iz industrije, predstaviće najnovija dostignuća NMR tehnike, mogućnosti nadogradnje i unapređenja.
Simpozijum će se održati na Hemijskom […]

BUCHI – Program treninga za sve korisnike uređaja

Sa uverenjem da informacije predstavljaju važan ključ uspeha kako za individualni tako i za profesionalni razvoj, BUCHI promoviše visokokvalitetan program obuke, namenjen svim korisnicima BUCHI uređaja, kako bi proširili poznavanje procesa, maksimalno iskoristili performanse instrumenata i povećali njihovu efikasnost.
Tokom ovih susreta, stručnja […]

Novi Buchi sistemi za ekstrakciju!

Novi BUCHI   sistemi za ekstrakcije  primenljivi za klasična određivanja masti, kao i za analizu rezidua i zagađivača u različitim matriksima.
BUCHI instrumenti pokrivaju  celi  niz automatskih metoda ekstrakcije, od klasičnog Soxhleta, ekstrakicje po Randall-u , kontinualne ekstrakcije po Twisselmann-u i ekstrakcije rastvaračima pod visok […]

BRUKER na Hemijskom Fakultetu u Beograde

Bruker Daltonics i Donau Lab Beograd predstavitće se  na Hemijskom fakultetu u Beogradu 07.11. 2018. godine u 12h. 
Zahvaljujemo se osoblju Hemijskog fakultete što nam je izašlo u susret i omogućilo ovu prezentaciju!
[…]

TALES NANO – H Genie generetor vodonika uskoro u prodaji!

Donau Lab vam najavljuje novi proizvod u programu proizvođača Tales Nano – do sada najefikasniji generator vodonika (H2) – H Genie!
Jednostavan i siguran visokopritisni generator vodonika.
Proizvodnja vodonika se zasniva na elektrolizi dejonizovane vode, a proizvedeni vodonik je minimalne čistoće od 99,99%.
Uskoro u prodaji! […]

LECO – Novi termogravimetrijski analizator vlage

Sa ciljem da povećate efikasnost vaše laboratorije Donau lab i Leco vam predstavljaju najnoviji termogravimetrijski analizator vlage – TGM800
Brz, precizan i efikasan.
Istovremeno analizira do 16 uzoraka. 
Automatski određuje sadržaj vlage uzoraka kao što su hrana, stočna hrana, mlinski proizvodi itd…
Rezultati analize se čuvaju i obrađuju so […]

Nova generacija LECO 928 analizatora za ugljenik i azot

Nova 928 LECO Serija će Vam omogućiti :

Da povećate produktivnost vaše laboratorije sa velikim protokom uzoraka 
Primenu  za najzahtevnije aplikacije 
Da postignite nisku cenu rada  zahvaljujući  radu bez reagenasa , visoko-efikasnoj peći sa smanjenim  rasipanjem toplote i smanjenom potrošnjom energije
Da uradite 4000 ili više analiza koriste […]

Tapped density tester – PT-TD300

Pharma Test Vam predstavlja uređaj namenjen određivanju tapkane i stvarne gustine praškova, granula, pigmenata i sličnih proizvoda.
Nakon svakog testa uređaj preračunava tapkanu gustinu, odnos protoka po Hausneru i Carr indeks kompresibilnosti.

PT-TD300 omogućava: – Analize u skladu sa sledećim metodama: USP 616 metoda 1 i 2, EP 2.9.34 , DIN EN […]

PREZENTACIJA CEM PROIZVODA

Donau Lab organizuje prezentaciju svoje saradnje sa kompanijom CEM, 12.10.2017. u Beogradu.
Prezentacija će obuhvatiti predstavljanje gostiju iz kompanije CEM i predavanje vezano za najznačajnije proizvode – Mikrotalasnu digestiju, ekstrakciju i sintezu.
Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa načinom rada sledećih uređaja:
MARS 6 iWave i D […]

Lakše do vaših uzoraka nakon uparavanja

Pored standardnih balona za uparavanje, u programu proizvođača Buchi od sada su vam dostupni baloni prečnika 110mm.
Univerzalni poklopac prečnika 110mm dizajniran je tako da možete da ga koristite uz balone različitih zapremina i veoma lako postavite na rotacione uparivače sa standardnim nastavcima. 
Pogledajte video
  […]