Automatsko rastvaranje

Potpuno automatizovano testiranje rastvaranja tableta znači da su uzorkovanje, merenje i obrada rezultata automatizovani. Korisnik dodaje uzorke kada je sistem spreman i vodi računa o punjenju i čišćenju posuda. Pharma test nudi različite sisteme:
-ADS sistemi su nazivani „zatvoreni krug“ sistem rastvaranja, kod kojih nema gubitaka tokom testa rastvaranja. Sastoje od: instrumenta za testiranje rastvaranja (PTWS 100, PTWS 310, PTWS 610, PTWS 1210 ili PTWS D610), pumpe za prenos uzorka (visoko precizna klipna pumpa ili peristaltička pumpa), UV / VIS spektrofotometra sa punjačem ćelija i kontrolnim softverskim paketom WinDiss ARGUS.
-DTS 800
-IDS 1000.

ads 70
ADS 70
ADS70 je potpuno automatizovani sistem za rastvaranje koji se sastoji od : PT - DT70 kade [...]
ads 100
ADS 1210
ADS1210 je automatizovani proces sa 12 kada za rastvaranje. Sastoji se od: 12 kada za ras [...]
ads 610
ADS 610
ADS610 je potpuno automatizovan sistem za rastvaranje tableta. Sastoji se od : 8 kada za r [...]
ads 100
ADS 100
ADS100 je potpuno automatizovan sistem rastvaranja. Sastoji se od: 6 kada za rastvaranje t [...]
dts 800
DTS 800
DTS 800 je " konvencionalni " potpuno automatizovan sistem za rastvaranje koji sadrži ugr [...]
ids 1000
IDS 1000
Potpuno automatizovan test sistem sa optičkim vlaknima IDS 1000, sa in situ-rastvaranjem, [...]