Rastvaranje tableta

Test rastvaranja je sredstvo za identifikaciju i dokazivanje dostupnosti aktivnih materija u leku. Test rastvaranja simulira dostupnost aktivne supastance i omogućava predviđanje vremena za kompletno oslobađanje materije iz doziranog oblika.

pt dds4
PT - DDS4
PT - DDS4 - je sistem za pripremu rastvarača. Koristi se za pripremu i degaziranje i pre [...]
ptdt7
PT - DT70
PT - DT70 je 6 + 1 pozicioni ručni test instrument za rastvaranje,  sa nisko postavljen [...]
PTWS4000_dissolutie-tester
PTWS 4000
PTWS 4000 je jedini instrument za rastvaranje velikih zapremina. Ima šest pozicija za me [...]
PTWS_D610-dissolutie-testers-300x212
PTWS D610
PTWS D610 "Dual Drive" test instrument za rastvaranje je takozvana "dva u jedan" verzija [...]
PTWS_D610-dissolutie-testers-300x212
PTWS 1210
PTWS 1210 je dvanaestopozicioni (6 + 6) test instrument za rastvaranje. Jedina razlika u [...]
ptws 610
PTWS 610
PTWS 610 je poluautomatski 6+2 test instrument za rastvaranje. Instrument nudi mogućnost [...]
ptws 820d
PTWS 820D
PTWS 820D je kompaktni osmo pozicioni test instrument za rastvaranje. Karakteriše ga kom [...]
pharma 120
PTWS 120S
PTWS 120S je kompaktni šestopozicioni test instrument za pojedinačno brzo rastvaranje. [...]
PTWS100_dissolution-tester
PTWS 120D
PTWS 120D je kompaktni šestopozicioni podesivi instrument za rastvaranje. Mešalica za ra [...]