Astell

Autoklavi proizvođača Astell za primene u medicini, mikrobiologiji, farmaciji ili laboratoriji zadovoljiće sve potrebe korisnika.

Laboratorijski autoklavi
Autoklavi različitih kapaciteta mogu se primenjivati u svim laboratorijama.