Astell

Autoklavi proizvođača Astell za primene u medicini, mikrobiologiji, farmaciji ili laboratoriji zadovoljiće sve potrebe korisnika.

http://www.astell.com/

Laboratorijski autoklavi
Autoklavi različitih kapaciteta mogu se primenjivati u svim laboratorijama. Za više i [...]