Dodatna oprema

Dodatna oprema za različite aplikacije temperaturne kontrole. Bilo da želite da radite kalibraciju temperaturnih senzora, hladite ili grejete hemikalije JULABO program omogućava specijalna rešenja za gotovo svaki vid aplikacija:
– Kalibraciona vodena kupatila
– Visco vodena kupatila
– Cirkulaciona vodena kupatila sa grejanjem i hlađenjem za testiranje piva
– Potapajući hladnjaci
– Laboratorijski kontroleri temperature
– Frižideri za hemikalije.

krc50-krc180-julabo (1)
Frižideri za skladištenje
JULABO frižideri za hemikalije su pogodni za hlađenje i skladištenje opasnih supstanci. [...]
lc4-f-julabo
Kontroleri temperature
JULABO kontroleri temperature ispunjavaju potrebe temperaturno-zavisnih merenja, kontrole, [...]
Imersion julabo
Potapajući hladnjaci
Hladnjaci sa potapajućom sondom za brzo hlađenje tečnosti. Prvenstveno se koriste za ko [...]
f38-me-julabo
Kupatila za testiranje piva
Cirkulaciona vodena kupatila sa grejanjem i hlađenjem za testiranje piva koriste se u kom [...]
me-31a-julabo
Visco vodena kupatila
Visco kupatila se koriste za postizanje precizne i stabilne temperature. Primenjuju se kad [...]
sl-8k-julabo
Kalibraciona vodena kupatila
Kalibraciona vodena kupatila sa radnom temperaturom od -30 °C do +300 °C  u skladu su [...]