Elma

Savremena tehnologija čišćenja je čišćenje ultrazvučnom aktivnošću. Posebna prednost čišćenja ultrazvukom su savršeni rezultati u najkrećem mogućem vremenu; nije potreban dodatni rad i ne oštećuju se predmeti prilikom čišćenja. Tečnost može prenositi vioku ultrazvučnu energiju. Vibracije i ubrzani protok postižu efekat čišćenja na predmetima. To omogućava ponovljivost procesa čišćenja sa optimalnim rezultatima.

Ultrazvučna kupatila
Savremena tehnologija čišćenja je čišćenje ultrazvučnom aktivnošću. Posebna predn [...]