Evaluacija hromatografije

Elektronsko snimanje slike:

Kod elektronskog snimanje slike kamera snima polihromatsko svetlo.
Belo svetlo se reflektuje od pozadinskog sloja.
Pod UV-svetlom dugih talasa (366 nm) svetlo se emituje od fluorescentne supstance.
Pod UV-svetlom kratke talasne dužine (254 nm), supstanca apsorbuje 254 nm i pojavljuje se kao tamna zona, pod uslovom da sloj sadrži indikator fluorescencije

camag-tlc-ms-interface-2
TLC-MS Interface 2
TLC-MS Interfejs 2 je veoma pogodan instrument koji omogućava brzo i bez kontaminacije i [...]
camag-bioluminizer-2
Bioluminizer® 2
BioLuminizer® 2 je sistem detekcije posebno dizajniran da detektuje bioluminiscenciju na [...]
camag-tlc-visualizer-2
TLC Visualizer 2
Profesionalni sistem za obradu slika i dokumentaciju za TLC/HPTLC hromatograme i druge rav [...]
camag-tlc-scanner-4
TLC Scanner 4
TLC Scanner 4 je najnaprednija radna stanica za denzitometrijsku procenu TLC/HPTLC hromato [...]
camag-uv-cabinet-4
UV Cabinet 4
UV Cabinet 4 je dizajniran za pregledanje tankoslojnih hromatograma ili drugih objekata po [...]
camag-uv-lamp-4
UV Lamp 4
UV lampa 4 je dizajnirana za upotrebu u TLC laboratoriji. Glavne karakteristike: Dve U [...]