Laboratorijski autoklavi

Autoklavi različitih kapaciteta mogu se primenjivati u svim laboratorijama.

Za više informacija, posetite sajt:

www.astell.com

lab autoklav
Laboratorijski autoklavi
Autoklavi proizvođača Astell za laboratorijiske primene prave se u više dimenzija i r [...]