Pharma Test

Pharma Test je svetski lider u proizvodnji opreme koja se koristi u farmaceutskoj industriji.
PHARMA TEST proizvodi obuhvataju:
Testiranje rastvaranja tableta
Testiranje praha
Testiranje curenja…

Polu-automatsko rastvaranje
Polu - automatizovano testiranje rastvaranja tableta u ovom slučaju znači automatsko uzo [...]
Automatsko rastvaranje
Potpuno automatizovano testiranje rastvaranja tableta znači da su uzorkovanje, merenje i [...]
In situ rastvaranje
In situ rastvaranje koristi Fibre Optic Probes direktno unutar sudova za rastvaranje. Jedn [...]
UV/VIS Spektrofotometar
T70 serija UV /VIS Spektrofotometara nudi odlične performanse, izuzetan kvalitet i konkur [...]
Rastvaranje tableta
Test rastvaranja je sredstvo za identifikaciju i dokazivanje dostupnosti aktivnih materija [...]