Test rastvaranja je sredstvo za identifikaciju i dokazivanje dostupnosti aktivnih materija u leku. Test rastvaranja simulira dostupnost aktivne supastance i omogućava predviđanje vremena za kompletno oslobađanje materije iz doziranog oblika.
Instrument za rastvaranje tableta sadrži najmanje 6 jedinica za testiranje, 6 mešalica, grejni uređaj za zagrevanje rastvarača na konstantnoj temperaturi i kontrolu brzine obično u rasponu od 20 do 200 rpm. Sve kade za rastvaranje su pripremljene za automatsko rastvaranje uzoraka..
Svi Pharma Test instrumenti mogu biti nadograđeni na polu ili potpuno automatski sistem. Potpuno su u skladu sa važećim USP 711/724, EP 2.9.3/4 i mnogim međunarodnim farmakopejama.

pt dds4
PT - DDS4
PT - DDS4 - je sistem za pripremu rastvarača. Koristi se za pripremu i degaziranje i pre [...]
ptdt7
PT - DT70
PT - DT70 je 6 + 1 pozicioni ručni test instrument za rastvaranje,  sa nisko postavljen [...]
PTWS4000_dissolutie-tester
PTWS 4000
PTWS 4000 je jedini instrument za rastvaranje velikih zapremina. Ima šest pozicija za me [...]
PTWS_D610-dissolutie-testers-300x212
PTWS D610
PTWS D610 "Dual Drive" test instrument za rastvaranje je takozvana "dva u jedan" verzija [...]
PTWS_D610-dissolutie-testers-300x212
PTWS 1210
PTWS 1210 je dvanaestopozicioni (6 + 6) test instrument za rastvaranje. Jedina razlika u [...]
ptws 610
PTWS 610
PTWS 610 je poluautomatski 6+2 test instrument za rastvaranje. Instrument nudi mogućnost [...]
ptws 820d
PTWS 820D
PTWS 820D je kompaktni osmo pozicioni test instrument za rastvaranje. Karakteriše ga kom [...]
pharma 120
PTWS 120S
PTWS 120S je kompaktni šestopozicioni test instrument za pojedinačno brzo rastvaranje. [...]
PTWS100_dissolution-tester
PTWS 120D
PTWS 120D je kompaktni šestopozicioni podesivi instrument za rastvaranje. Mešalica za ra [...]