presto-julabo

Nova generacija visoko dinamičnih sistema za kontrolu temperature firme JULABO. PRESTO® sistemi su dizajnirani za preciznu temperaturnu kontrolu, kao i za brze temperaturne promene. Idealni su za reakcione posude, testiranje materijala na pritisak ili za različite temperaturne simulacije.

  • Radna temperatura koju ovi instrumenti pokrivaju kreće se od -92 do +250 °C sa visokim kapacitetima hlađenja i grejanja.
  • Visoko efikasne komponente daju mogućnost kompenzacije egzotermnih i endotermnih reakcija izvanrednom brzinom.
  • Stalni unutrašnji monitoring i pumpe sa samopodmazivanjem doprinose tome da  PRESTO sistem ima dug vek trajanja.
  • Integrisani dispej u boji pruža korisniku jasan pregled informacija što znatno poboljšava i olakšava korišćenje sistema. 
  • Višestruki interfejs omogućava daljinsku kontrolu uređaja preko mreže ili nadređenih sitema kontrole.
  • Veoma je tih i jedva da se njegov rad može čuti u laboratoriji.
  • Pouzdano funkcioniše i kada se ambijentalna temperatura poveća na +40 °C.  
  • Zatvoreni bočni paneli, bez ventilacionih proreza omogućavaju da se prostor potreban za rad svede na minimum.

više možete pogledati OVDE