cs744-new-v2

Uređaj Serije 744 namenjen je određivanju ugljenika i sumpora u materijalima u čvrstom stanju primenom sagorevanja u indukcionoj peći. Prilagođen radu u laboratorijama za kontrolu kvaliteta u proizvodnji, ali i istraživačkim laboratorijama. Instrumenti omogućavaju ekonomična merenja sadržaja ugljenika i sumpora u najrazličitijim metalima, rudama, keramici i drugim neorganskim materijalima.

Za više informacija pogledajte OVDE