main-ac600-435x253

LECO AC600 semi-automatski izoperibolni kalorimetar postavlja standarde za buduće instrumente ovog tipa, a razvijen je za merenje kalorične vrednosti različitih organskih materijala kao što su ugalj, koks, biomasa i mazut. Semi-automatski princip rada u kombinaciji sa termodinamičkim TruSpeed® modom pruža brzu analizu kaloričnog sadržaja većeg broja uzoraka za manje vremena, bez gubitka na tačnosti i preciznosti.

Operativni sistem zasniva se na Windows®-u i omogućava podešavanje svih parametara vezanih za analizu, uključujući posebna izračunavanja i korekcije koje zahtevaju ASTM i DIN.

Prednosti:

  • Najbrži kalorimetar sa vremenom analize od 5.5 minuta, bez gubitka na tačnosti i preciznosti

  • Automatizovane funkcije i ergonomski dizajn povećavaju produktivnost

  • Integrisana stanica za punjenje suda sa ručicama sa brzim otpuštanjem pojednostavljuje rad

Za više informacija pogledajte OVDE