ads 100

ADS100 je potpuno automatizovan sistem rastvaranja. Sastoji se od: 6 kada za rastvaranje tipa PTWS100,  uključujući in-situ uzorkovane probe, peristaltičke Piston pumpe, T70 UV/VIS spektrofotometra (ili UV/VIS fotometra SA500) i ugrađenim punjačem ćelija (sa 6 ili 8 mesta) i softvera WinDiss32.

više možete pogledati OVDE