ads 100

ADS1210 je automatizovani proces sa 12 kada za rastvaranje. Sastoji se od: 12 kada za rastvaranje tipa PTWS1210,  EPE sistema za uzorkovanje, peristaltičke pumpe sa 16 kanala, UV/VIS spektrofotometra i ugrađenim punjačem ćelija (sa 12 do 16 mesta) i softvera WinDiss32.

više možete pogledati OVDE