ads 70

ADS70 je potpuno automatizovani sistem za rastvaranje koji se sastoji od : PT - DT70 kade za rastvaranje, flip back izgleda, uključujući 7 posuda za mešanje, pumpe, UV/VIS monohromatora ili spektrofotometra, punjačem ćelija (sa 6 do 8 mesta) i softvera WinDiss32.

više možete pogledati OVDE