Refractometer_ATR-P_left

ATR-P je posebno dizajniran model za aplikacije u industriji šećera.
Pogodan je za kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu tečnih uzoraka, posebno za rastvor saharoze.

  • Elektronska jedinica je odvojena od merne glave.
  • Brza i pouzdana kontrola temperature uzorka ugrađenim Peltier termostatom.
  • Opesg merenja 1.33200 - 1.54000 RI / 0 - 100 %
  • Rezolucija: 0.00001 RI / 0.01 % Brix

više možete pogledati OVDE