dc_probenautomat_ATS_4

ATS 4 - sistem za automatsko nanošenje uzoraka Automatsko nanošenje uzorka je ključno za produktivnost HPTLC laboratorije. ATS 4 ispunjava osnovne uslove za to: preciznost, robustnost tokom rutinske upotrebe i jednostavno rukovanje. ATS 4 nudi potpuno automatsku aplikaciju uzoraka  za kvalitativne i kvantitativne analize kao i za preparativno razdvajanje . Praktičan je za rutinsku upotrebu i pri radu sa velikim brojem uzoraka.

 

Više možete pogledati OVDE