camag-bioluminizer-2

BioLuminizer® 2 je sistem detekcije posebno dizajniran da detektuje bioluminiscenciju na HPTLC pločama.

Sistem BioLuminizer® 2 sastoji se od komore bez prisustva bilo kakvog spoljašnjeg svetla, kontrole klime za produženu stabilnost ploče i 16-bitne CCD digitalne kamere visoke rezolucije i visoke kvantne efikasnosti. Poseduje ergonomski dizajn i lako, intuitivno rukovanje u samostalnom režimu koristeći specijalni softver. Sa BioLuminizer® 2 bioaktivnost se može detektovati i registrovati ekonomično i uz kratko vreme odziva. Posebne antibakterijske zaštitne mere nisu neophodne, jer bioluminiscentne bakterije  Allivibrio fischeri nisu patogene.

 

Više pogledajte OVDE: