main-brinell1-1

Najmodernija tehnologija mernih ćelija čini ovaj Brinell tvrdomer jednim od najsvestranijih i najlakših za upotrebu. Upravljanje se jednostavno vrši preko ekrana osetljivog na dodir, čime se virtuelno eliminišu greške koje mogu nastati promenom opterećenja, što je uobičajeno kod većine tvrdomera. Na upravljačkom panelu odabere se veličina opterećenja, nakon čega tvrdomer obavi ostatak merenja.

Karakteristike i prednosti :

  • Odabir između dvanaest različitih opterećenja

  • Visokoizdržljivo, liveno kućište sa ugrađenom mernom ćelijom

  • Metoda direktnog opterećenja sa odzivom mere ćelije

  • Automatsko dejstvo, održavanje i uklanjanje opterećenja

  • Odabir trajanja opterećenja

  • Upravljački panel u obliku ekrana osetljivog na dodir, jednostavan za korišćenje

Za više informacija pogledajte OVDE