E-916_closed

Speed extractor E-914/E-916 je uređaj za brzu ekstraciju uzoraka pod pritiskom rastvarača. Ekstrakcija se odvija paralelno za 4 ili 6 uzoraka u zavisnosti od modela koji ste izabrali, pa na taj način možete dobiti oko 100 ekstrahovanih uzoraka u osmočasovnoj smeni.

Kolone su izrađene od nerđajućeg čelika, jednostavne su za punjenje, a uređaj sam hermetički zatvara kolone, tako da ne može doći zastoja u radu jer kolona nije dobro zatvorena.

  • Četiri ulaza za rastvarač omogućavaju rad sa smešama rastvarača
  • Uređaj poseduje displej preko koga se definišu svi parametri ekstrakcije
  • Uz pomoć softwera sve podatke možete čuvati na PC-ju, ali i potpuno pratiti proces ekstrakcije.

više možete pogledati OVDE