camag-chromatogram-immersion-device-3

Za pravilano nanošenje reagensa, hromatogram mora biti uronjen i provučen ujednačenom i kontrolisanom brzinom. Dobro definisanom brzinom vertikale i vremena uranjanja, uslovi za derivatizaciju mogu biti standardizovani i "oznake plime" su izbegnute.

Glavne karakteristike:

  • Izbor vertikalne brzine između 2,5 cm/s i 4,5 cm/s
  • Izbor vremena uranjanja između 0 i 8 sekundi ili neograničeno.
  • Uređaj se može podesiti na visinu od 10 cm ili 20 cm
  • Rad na baterije omogućava rad nezavisan od mrežnog napajanja.

Više pogledajte OVDE: