F_105_to_114

U zavisnosti od modela moguće je raditi na temperaturama od -10° do +25°C, kao i povezivanje sa jednim ili više uređaja na kojima je potrebno obezbediti hlađenje.
Upotrebom cirkulatora za hlađenje smanjuje se potrošnja vode i postiže efikasno hlađenje.

više možete pogledati OVDE