Julabo-Einhaengethermostat_b5

JULABO potapajući cirkulatori se mogu koristiti za kontrolu temperature za bilo koji vid vodenog kupatila zapremine do 50 litara. Jedinice su opremljene klemama za pričvršćivanje na vodeno kupatilo, koje mogu biti montirane na zid vodenog kupatila čija debljina ne prelazi 26 mm. Postoji opcija i da cirkulator bude pričvršćen za laboratorijski stalak. Kleme olakšavaju instalaciju cirkulatora na već postojeće vodeno kupatilo.

Delovi cirkulatora koji se uranjaju u tečnost u vodenom kupatili napravljeni su od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika ili od sintetičkih materijala.

Uobičajene aplikacije uključuju kontrolu temperature uzoraka, temperaturno testiranje hrane i različitih materijala, evaluaciju, podešavanje i kalibraciju termometara i termalnih prekidača.

više možete pogledati OVDE