B-296

Dehumidifier B-296 je idealan pribor za kondicioniranje vazduha za sušenje ili za kontinualni rad sa vodom i smešama organskih rastvarača.

Obezbeđuje stabilne uslove za spray drying.

Obezbeđuje stabilnost i performance procesa.

Rad sa organskim rastvaračem i mešavinama vode kontinualno sa Innert Loop B-295.

Mogućnost snabdevanja vazduhom temperature 0°C za hlađenje.

Mogućnost merenja temperature i relativne vlažnosti izduvnih gasova.

više možete pogledati OVDE