camag-derivatizer

Automatizovani uređaj za nanošenje reagenasa na TLC / HPTLC ploče.

Derivatizer postavlja novi standard u reproduktivnosti u radu sa TLC / HPTLC pločama, koristeći jedinstvenu "mikro kapljica" tehnologiju nanošenja reagensa. Uređaj je pogodan za sve standardne reagense. Pored homogene distribucije reagensa, Derivatizer nudi i druge prednosti:

  • Ekološki bezbedno rukovanje kroz zatvoren sistem
  • Ponovljivi rezultati nezavisni od korisnika.
  • Efikasan rad rezultira niskom potrošnjom reagensa (2-4 mL).
  • Intuitivno rukovanje i lako čišćenje

Više pogledajte OVDE: