ptws 820d

DFC - 610 sa uključenom PTWS 610 kadom, polu-automatski sistem za testiranje rastvaranja sastoji se od:

  • PTWS 610 kade za rastvaranje, sa potpunom PTFE crevnom instalacijom, EPE automatizovanom granom za uzorkovanje i TM časopisom za rastvaranje tableta
  • PTFC - 2  frakcionog kolektora (opciono E - VEN sistem za zamenu rastvarača)
  • 8 - kanalne peristaltičke ili klipne pumpe (opciono 16 - kanalna za zamenu rastvarača

više možete pogledati OVDE