ptws 610

DFC - 70 sa uključenom PT-DT70 kadom , polu-automatski sistem za testiranje rastvaranja sastoji se od:

  • PT-DT70D kade za rastvaranje sa 7 mesta, sa potpunom PTFE crevnom  instalacijom u kojima se nalaze rastvoreni uzorci
  • PTFC - 2 / 8 frakcionog kolektora (opciono E - VEN sistem za zamenu rastvarača)
  • 8 - kanalne peristaltičke ili klipne pumpe (opciono 16 - kanalna za zamenu rastvarača)

više možete pogledati OVDE