dh_603_popup

DH603 analizator namenjen merenju rezidualnog, difundovanog i ukupnog vodonika. Ovaj robustni instrument određuje količinu rezidualnog vodonika (difundovani i rezidualni vodonik mogu se meriti uz pomoć opcionog integrisanog probijača uzoraka) u fero-legurama.

DH603 se koristi za optimizaciju industrijskog procesa kod proizvodnje gvožđa i čelika, kao i za karakterizaciju vodonika u sirovinama i materijalima za zavarivanje.

Prednosti:

  • Određivanje ukupnog (rezidualnog) i difundovanog vodonika jednim analizatorom
  • Širok dinamički opseg za rezidualni i difundovani vodonik – od 0.1 do 2500 ppm
  • Kratko vreme analize
  • Kalibracija dozom gasa—omogućena je kalibracija bez referentnih materijala
  • Dijagnostika je uključena u softver i skraćuje vreme zastoja instrumenta

Za više informacija pogledajte OVDE