dose_it

DOSE IT peristaltička pumpa je dizajnirana za laboratorije koje se bave doziranjem medijuma za gajenje različitih kultura, pufera i drugih rastvora u epruvete, Petri šolje ili boce.

Veliki grafički displej sa jasno prikazanim instrukcijama dozvoljava lak i efikasan rad pumpe. Kompaktana i laka, pumpa postaje prenosiva i uvek na raspolaganju.

više možete pogledati OVDE