edge_product_image_rev_1

EDGE - Energized Dispersive Guided Extraction - uređaj namenjen ekstrakciji koja se postiže u zagrejanim kolonama sa rastavračem koji se pod pritiskom raspršuje kroz kolonu sa uzorkom. 

Za ekstrakciju je potrebno samo 20ml rastvarača a ceo proces ekstrakcije završava se za samo 5 minuta što EDGE stavlja daleko ispred svih ostalih uređaja za ekstrakciju. 

Namenjena analizi svih vrsta uzoraka - hrana, životna sredina, plastika, hemijski proizvodi i td...

Više možete pogledati OVDE