B-395_01

Enkapsulator B-395 Pro je namenjen za kontrolisanu enkapsulaciju ćelija, biološkog materijala i aktivnih materija. Sofisticirana tehnika omogućava proizvodnju čestica za aplikacije u brojnim biotehnološkim i medicinskim procesima, kao i u specijalnim okolnostima koji zahtevaju sterilne uslove.

Enkapsulacija ćelija i biološkog materijala (enzimi, proteini, organele itd.) postiže se pod vrlo blagim i fiziološkim uslovima. 

Tokom celokupnog procesa održava se vitalnost i stabilnost ćelija i biološkog materijala.

Moguća je proizvodnja čestica veličine od 150 μm do 4 mm.

Proizvodnja kapsula homogenih struktura sa veoma uskom raspodela veličina (≤ 1.5%).

Mogućnost integracije u GMP proces.

više možete pogledati OVDE