dee

Enološki destilator DEE je OIV zvanični metod za određivanje isparljivih kiselina i jačine alkohola u zapreminskim procentima u vinima, širi i jakim pićima. Posebno prilagođen za vina, likere, pivo, parfeme, alkoholne rastvore uopšte i jaka pića.

DEE je brz, operativan, automatski instrument, zahvaljujući prednostima novog sistema grejanja, sa automatskim zaustavljanjem protoka hladne vode na kraju destilacije. Prikupljanje destilata se automatski blokira pri dostizanju određene zapremine, zahvaljujući preciznoj elektronskoj vagi. Destilacija vina: 100ml za 3-4 minuta, 200ml za 5-6 minuta.

više možete pogledati OVDE