buchi-ekstrakcija-e-500

Novi FatEktractor E-500 dizajniran je za brzu ekstrakciju masti, koja u potpunosti odgovara zahtevima ISO regulative. Skraćeno  vreme ciklusa ekstrakcije rezultat je upotrebe vrhunskih optičkih senzora, snažnih grejača i optimalanih staklenih sklopova. Jednostavnom izmenom staklenog sklopa sa FatEktractor E-500 nema ograničenja na jedan način ekstrakcije, već možete raditi sve standardne metode kao što su Sokhlet, Randall ili Tvisselmann.

više možete pogledati OVDE