VADE-pic

Generator pare VADE 4 služi za određivanje isparljivih kiselina i ukupnog sumpor dioksida (SO2). Ovaj uređaj se koristi isključivo u kombinaciji sa destilatorom DEE, u skladu sa propisima.

Instrument generiše paru trenutno i neprekidno, zahvaljući svojim malim dimenzijama. Instrument je posebno bezbedan, zbog smanjene zapremine pare pod pritiskom.

više možete pogledati OVDE