g-a-3

GS Glovebox u svom prodajnom program nudi Vam komore za siguran rad sa opasnim materijama različitog porekla. U zavisnosti od primene one su namenjene da zaštite samog korisnika od opasnih materija ili materije koje su predmet rada od okoline.

Komore mogu biti izrađene od nerđajućeg čelika, plastike ili drugih specijalnih materijala, sa različitim brojem radnih mesta ali i i sa mogućnošću rada u inertnoj atmosferi dovođenjem inertnog gasa u komore.

Za više informacija pogledajte OVDE