RB-10r

Halo DB-20 dvozračni spektrofotometar visokih performansi, odgovara mnogim analitičkim aplikacijama gde se traži visok nivo tačnosti.
Spektralne funkcije:
Eliminacijom hromatskog odstupanja iz konkavne difrakcione rešetke dostiže se visoka rezolucija od 1.5nm (DB-20S:1nm) spektralne trake i potvrđuje se usklađenost Halo DB-20 sa strogim evropskim standardima farmakopeje. Takođe ih odlikuje visoka tačnost talasne dužine od 0.3nm, nivo buke 0.0003Abs (500nm) i rasutost svetla do 0.05% (220nm Nal, 340nm NaNO2).

više možete pogledati OVDE