RB-10 12

Halo DB-30 dvozračni spektrofotometar moše se pohvaliti najboljim radnim karakteristikama za primene koje zahtevaju krajnju osetljivost kombinacijom višeg odnosa signal-šum sa minimalnim rasipanjem svetlosti. Halo DB-30 garantuje visoke performanse za zahtevne aplikacije u farmaceutskoj industriji, industriji hrane, zaštiti životne sredine, biologiji, poljoprivredi, geologiji, industriji minerala, petrohemiji, obrazovanju itd.

više možete pogledati OVDE