halo xb

Halo XB-10 i VIS-20 su visokokvalitetni, jednozračni spektrofotometri, sa touchscreen-om za svakodnevne analize u oblasti obrazovanja, kontrole kvaliteta i osnovnih istraživanja. Kompaktna optika sa punim opsegom skeniranja.
Dugotrajan životni vek Xenon lampe u XB-10 obezbeđuje brz i pouzdan rad, dok Tungsten halogena lampa u VIS-20 takođe obezbeđuje stabilno merenje.

više možete pogledati OVDE