horizontale kada

U horizontalnoj kadi  za razvijanje, HPTLC ploča se  razvija  sa suprotnih strana ka sredini.
Ovo omogućava da se broj uzoraka duplira poredeći sa razvijanjem u standardnoj kadi. 

Više možete pogledati OVDE: