buchi-hidroliza-h-506

Nova jedinica za hidrolizu kiselinom HidrolEx H-506 priprema uzorak za određivanje ukupne masti. 

HidrolEx H-506 pruža nesmetan i siguran proces hidrolize, lak za rukovanje. Daje precizne rezultate za uzorke do 10 grama, nezavisno od sadržaja masti ili homogenosti

  • Mehanizam za podizanje omogućava lako kretanje nosača uzoraka.
  • Brz i efikasan proces zagrevanja uzoraka pomoću IR grejača
  • Efikasno ispiranje sa namenskim levcima.  
  • Bezbedan prenos hidrolizovanog uzorka na Buchi-jeve uređaje za ekstrakciju bez kontakta sa uzorkom

Uređaj je u potpunosti usaglašen sa zvaničnim zahtevima za deklarisanje ukupnog sadržaja masti (npr. AOAC, ISO, DIN).

više možete pogledati OVDE