B-295

Inert Loop - specijalno dizajniran cirkulator koji omogućava da Mini Spray Dryer B-290 i Nano Spray Dryer B-90 rade bezbedno sa kiselinama, organskim rastvaračima i smešama organskih rastvarača i vode.

 

Olakšava raspršivanje u inertnoj atmosferi.

Poseduje senzor za pritisak i kiseonik, pa na taj način predstavlja i zaštitu od eventualno mogućih eksplozija.

Zahvaljujući svom načinu rada čuva životn sredinu i štedi resurse.

Opciono je moguće povezivanje sa Dehumidifier B-296 za rad sa smešama rastvarača i vode.

više možete pogledati OVDE