E-816_ECE_left

E-816 ECE (Economic Continuous Extraction) - Uređaj za automatsku kontinualnu ekstrakciju po Twisselmann-u. Brzo zagrevanje postiže se na keramičkoj ploči, a moguće je individualno zagrevati pozicije na kojima je postavljen uzorak za ekstrakciju.

Namenjen za rad sa 6 uzoraka.

Na displeju je moguće zadati sve parametre ekstrakcije i programirati željeni broj ciklusa.

Uređaj je opremljen rezervoarom za rastvarač koji se hladi i na taj način je obezbeđeno optimalno recikliranje rastvarača (>90%).

Proces ekstrakcije je četiri puta brži od ekstrakcije na klasičnoj Twisselmann aparaturi, a uređaj u potpunosti odgovara zahtevima ISO regulative.

više možete pogledati OVDE