flachbodenkammer

Kada za razvijanje sa ravnim dnom
CAMAG kada za razvijanje sa ravnim dnom dozvoljava da se hromatogram razvije pod uslovima delimičnog ili potpuneog zasićenja atmosfere parama  rastvarača.

Stepen zasićenja se ne može kontrolisati bez korišćenja dodatne opreme.

Više možete pogledati OVDE: