sl-8k-julabo

Kalibraciona vodena kupatila sa radnom temperaturom od -30 °C do +300 °C  u skladu su sa zahtevima specificiranim u standardu DIN ISO 9001. 

Serija uključuje modele sa rashladnim jedinicama za radne temperature od -30 do +200 °C, odnosno od +50 do +300 °C. Referentna merenja temperature mogu se vršiti sa dodatnim referentnim senzorom, pa nema potrebe za digitalnim termometrom.

Temperaturna stabilnost do ±0.005 °C i temperaturna ujednačenost od ±0.01 °C.

više možete pogledati OVDE