K-360
Destilaciona jedinica KjelFlex K-360 omogućava određivanje proteina/azota po Kjeldalu i opciono destilaciju pare na najfleksibilniji način. Povezivanjem sa titratorom analize postaju jednostavnije i preciznije.
  • Moderan softver omogućava jednostavnu upotrebu
  • Konekcija sa različitim eksternim titratorima za polu-automatski rad
  • Čuvanje rezultata na instrumentu (npr. potrošnja titranta)
  • Export podataka na USB, printer za potrebe dokumentovanja rezultata
  • Moguća zaštita postavljanjem lozinke
  • Pumpa otporna na kiselinu za dodatne aplikacije destilacijom pare
  • Širok izbor titratora za kolorimetrijske i poteciometrijske titracije.
više možete pogledati OVDE