K377
KjelSampler K-376 ili K-377 u kombinaciji sa KjelMaster K-375 omogućavaju brz i jednostavan rad sa velikim brojem uzoraka. Sistem pruža maksimalni stepen automatizacije i sigurnosti.
  • Samostalno rukovanje sa 24 uzorka (K-376) ili 48 (K-377)
  • Savršena sinhronizacija  svih koraka procesa, od digestije do automatskog uzorkovanja
  • Kontinualan tok smeše korišćenjem dva nezavisna postolja (K-377)
  • Moguć je rad sa svim Buchi kivetama (100 mL, 300 mL, 500 mL)
  • Nije neophodno čišćenje kiveta
  • Dodavanje hemikalije je automatizovano
  • Produžen rok trajanja staklenih kiveta zahvaljujući kratkom izlaganju hemikalijama.
više možete pogledati OVDE