adrona crystal

Adrona Crystal EX sistem je višenamenski sistem za prečišćavanje vode. Crystal EX sistemi imaju mogućnost da proizvode vodu i I i II stepena čistoće. Sistem je baziran na reversnoj osmozi i jon- izmenjivačkoj tehnologiji, optimizovanoj do najvišeg kvaliteta. Crystal EX ima dobar odnos cene i kvaliteta i veoma niske troškove održavanja.

  • RO DI sistem
  • Desktop
  • Povezuje se na česmensku vodu (nije potrebno prethodno tretiranje vode)
  • Grafički LCD displej.

više možete pogledati OVDE