si anal 850

"CalClock" funkcija kombinuje prepoznavanje senzora i kalibracioni tajmer na displeju. Izveštaj merenja se dobija u skladu sa GLP, preko USB i RS232 konekcije (model Lab 850 ima samo RS232).

Sigurnost merenja i kalibracije obezbeđena preko bežičnog senzora (Lab 870): ID elektroda i uređaja sa automatskom identifikacijom i razmenom podataka.

Kompelet sadrži:

  • Instrument
  • Elektrodu sa integrisanim temperaturnim senzorom
  • Pufere
  • Držač elektrode
  • Univerzalno napajanje
  • Poklopac.

više možete pogledati OVDE