lab 9xx

Lab 9xx konduktometri se koriste u skladu sa GLP zahtevima. Izveštaj merenja se dobija preko USB ili RS 232 konekcije.

Sigurnost merenja i kalibracije obezbeđena preko bežičnog senzora (Lab 870): ID elektroda i uređaja sa automatskom identifikacijom i razmenom podataka.

Kompletna podrška uključujući IQ/OQ dokumentaciju

Komplet sadrži:

  • Instrument
  • Konduktometarsku sondu
  • Rastvor za proveru provodljivosti
  • Držač elektrode
  • Univerzalno napajanje.

više možete pogledati OVDE